Základní diagnostika spánkové apnoe

Zástavy dechu lze odhalit i v domácím prostředí

Technický pokrok v medicíně umožňuje vyšetření obstrukční spánkové apnoe i v domácím prostředí. Vždy však záleží na rozhodnutí lékaře a možnostech vybavení zdravotnického zařízení.

Rozdíl mezi vyšetřením doma a v laboratoři

Pro stanovení základní diagnózy spánkové apnoe v domácím prostředí se využívají tzv. screeningové systémy, pomocí kterých se zjišťuje, zda dochází k zástavám dechu. Pokud se tyto zástavy projeví, pak dle potřeby následuje podrobnější vyšetření ve spánkové laboratoři, při kterém se sledují další hodnoty. K tomu se využívají již pokročilejší polygrafické a polysomnografické systémy.

Postup domácího vyšetření s přístrojem MiniScreen Plus Basic

1. Zapůjčení přístroje domů
Ve většině případů vám diagnostický přístroj na domácí vyšetření zapůjčí ve spánkové laboratoři. Postupně se možnost zapůjčení přístroje rozšiřuje i mezi obvodní lékaře, ORL ambulance apod., ale zatím to ještě běžná praxe není. Přístroj bývá vždy připravený v kufříku se vším potřebným vybavením, aby nedošlo k poškození.

2. Seznámení se s přístrojem u lékaře
Lékař vám ukáže, jak si máte přístroj doma nasadit. Většinu nastavení provede sám, aby pro vás bylo použití co nejjednodušší.

3. Jak byste měli postupovat doma
Co nejvíce dodržujte běžný režim. Než půjdete spát, pouze si na sebe dle instrukcí připevníte přístroj, nasadíte kyslíkové brýle a na ukazováček nebo prostředníček si dáte pulzní senzor.

4. Odevzdání přístroje a konzultace
Ráno po probuzení přístroj uložíte zpět do kufříku a odevzdáte lékaři. Pro určení syndromu spánkové apnoe je potřebný alespoň čtyřhodinový záznam, který lékař zkontroluje a sdělí vám, zda měření proběhlo v pořádku a jak dopadlo. Další postup se nastaví dle výsledků.

Nastavování léčby
DOPORUČENÍ:

Naslouchejte pokynům lékaře. Pokud potřebujete cokoliv blíže upřesnit, nebojte se zeptat. Vaším společným cílem je, aby bylo měření co nejpřesnější a provedené správně.
Včasné odhalení spánkové apnoe a nasazení léčby vám pomůže žít znova na plno.
V případě dotazů se můžete obrátit i na nás.

Kam pokračovat

Seznam pracovišť, kde se provádí diagnostika nemoci