Nastavení léčby

Podstatou léčby je zabránit uzavření horních cest dýchacích

Zabránění uzavření horních cest dýchacích u spánkové apnoe se děje pomocí udržování tzv. kontinuálního přetlaku v horních cestách dýchacích. Proto se tomu často říká přetlaková terapie. O zajištění tohoto tlaku se stará přetlakový CPAP/BiPAP přístroj. Přechod mezi přístrojem a dýchacími cestami je zajištěn maskou a vrapovanou hadicí. Přestože hlavním nástrojem léčby je přístroj, zásadní vliv na fungování léčby má maska. Musí správně sedět, aby nikde neunikal vzduch a její nošení bylo po pacienta příjemné.

Proč se provádí individuální nastavování léčby

Nastavování léčby

Do správného nastavení léčby zasahuje mnoho faktorů – forma spánkové apnoe, celkový zdravotní stav, jedinečný tvar obličeje, individuální návyky během noci, zda jste žena či muž a mnoho dalšího. To vše se musí zohlednit, aby se léčba správně nastavila a pomáhala, tak z toho nemějte obavy.

Jak probíhá nastavování léčby v různých podmínkách (tzv. titrace)  

1. Nastavování léčby ve spánkové laboratoři

 • Strávíte noc (výjimečně i více nocí) ve spánkové laboratoři, během které bude nastavování terapie probíhat.
 • Během hospitalizace vám bude zdravotnickým pracovníkem vybrána a vyzkoušena maska.
 • V průběhu spánku je nastavována léčba přetlakem.
 • Ráno se vyhodnotí souhrnná data a lékař určí, zda nastavení léčby proběhlo úspěšně.

2. Nastavování léčby doma – s telemonitorací

 • Ve spánkové laboratoři vám pomohou vybrat masku a seznámí vás s přístrojem.
 • Poté vám lékař přednastaví přetlakový přístroj, vy podepíšete výpůjční protokoly a odcházíte domů. Přístroj dostanete v přenosné tašce, aby nedošlo k poškození.
 • S přístrojem a maskou budete spát několik nocí.
 • Každé ráno se na dálku odesílají data do spánkové laboratoře, kde je lékař vyhodnocuje a dle potřeby upravuje nastavení.
 • Pokud dojde během několika dní k úspěšnému nastavení léčby, odnesete přístroj zpět do spánkové laboratoře a po schválení dokumentace pojišťovnou dostanete vlastní přístroj.

3. Nastavování léčby doma – bez telemonitorace

 • Ve spánkové laboratoři vám pomohou vybrat masku a seznámí vás se základní obsluhou přístroje. 
 • Lékaři vám přednastaví přetlakový přístroj, vy podepíšete výpůjční protokoly a odcházíte domů. Přístroj dostanete v přenosné tašce, aby nedošlo k poškození.
 • S přístrojem a maskou budete spát několik nocí. Sledovaná data se budou ukládat na paměťovou kartu.
 • Po několika dnech donesete přístroj zpět do laboratoře a lékař data vyhodnotí a navrhne další postup.
Důležité znaky úspěšné titrace
 • Doba měření během noci musí být minimálně 4 hodiny
 • Musí dojít k dostatečné redukci zástav
 • Sleduje se výše léčebného přetlaku
 • Musí docházet k minimálním únikům vzduchu z masky
Náš TIP

Pokud trpíte nadměrným vysycháním sliznic i po nasazení léčby, řekněte si o zapůjčení výhřevného zvlhčovače vzduchu, který se dá napojit na přetlakový přístroj. Zvlhčovač obsahuje nádobku na destilovanou vodu a výhřevnou plotýnku. Úroveň zvlhčení se dá regulovat na stupnici 0–5.

UPOZORNĚNÍ

Po úspěšném nastavení léčby musí lékař odeslat na zdravotní pojišťovnu potřebnou dokumentaci ke schválení, aby vám uhradila přístroj a další vybavení. Schvalovací proces trvá přibližně měsíc. Po tuto dobu musíte na přidělení přístroje a masky čekat.

Kam pokračovat

Důležité informace, které souvisí s používáním masky a přístroje