Příznaky a důsledky spánkové apnoe

Symptomy jsou zcela individuální

Příznaky spánkové apnoe

Denní příznaky

 • únava, usínání přes den, zejména při monotónních činnostech (např. řízení motorového vozidla)
 • ranní bolesti hlavy
 • suchost v ústech po probuzení
 • vysoký krevní tlak
 • problémy s koncentrací
 • podrážděnost, deprese

Noční příznaky

 • hlasité chrápání přerušované tichými pauzami
 • vysoký krevní tlak i během noci
 • dušnost, lapavé dýchání
 • srdeční arytmie
 • pocení, motorický neklid
 • časté noční močení – nykturie
 • sexuální dysfunkce

Rizikové faktory spánkové apnoe

 • obezita – BMI ˃ 30
 • obvod krku – u mužů nad 43 cm, u žen nad 40,5 cm
 • muži – rozložení tuku na těle
 • ženy – riziko stoupá s menopauzou
 • střední věk
 • hypertenze – vysoký krevní tlak je velmi častý výskyt při nálezu spánkové apnoe
 • dědičná zátěž – anatomie horních cest dýchacích, přidružené onemocnění, sklon k obezitě, vrozené vývojové vady – přímá dědičná vazba není prokázána
 • hypertrofie jazyka (zvětšení jazyka)
 • anatomické abnormality horní, ale především dolní čelisti

Vážná rizika a důsledky neléčené spánkové apnoe

 • Mikrospánek za volantem – patří mezi největší rizika způsobená nedostatkem spánku.
 • Usínání při monotónních činnostech – může hrozit i riziko úrazu.
 • Riziko srdečně cévních onemocnění a infarkt myokardu – dlouhodobě zvýšená hladina stresových hormonů, poklesy okysličení krve a vzestupy krevního tlaku negativně ovlivňují cévy. Způsobují jejich postupné kornatění, což může vyústit až v infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu.
 • Metabolické problémy (cukrovka) – apnoe způsobuje v ranních hodinách vysoké hladiny cukru. Zhoršuje citlivost tkání na inzulin a tím komplikuje léčbu.
 • Nykturie (časté noční močení) – je způsobeno zvýšenou sekrecí některých hormonů a dalšími faktory vyskytujícími se při spánkové apnoi.
 • Vliv na kardiaky – během spánku dochází ke zvýšenému riziku arytmií a vysokého krevního tlaku. Jednou z nejčastějších příčin neúspěšnosti léčby vysokého krevního tlaku je právě spánková apnoe.
 • Vliv na pacienty s dýchacími potížemi – neléčená apnoe výrazně zhoršuje chronickou obstrukční plicní nemoc, astma nebo další dýchací potíže.
 • Partnerské potíže – snížení libida a sexuální výkonnosti.

Spánková apnoe a řízení motorových vozidel

U pacientů s diagnostikovanou apnoí hrozí vysoké riziko usnutí za volantem, a proto je způsobilost k řízení motorových vozidel upravena i příslušnou legislativou. Pacienti se středně těžkou nebo těžkou spánkovou apnoí a pozitivním dotazníkem Epworthské škály spavosti nemohou řídit motorová vozidla (jsou považováni za zdravotně nezpůsobilé).

Nicméně v případě zahájení úspěšné léčby může pacient získat své oprávnění řídit zpět.  

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Kam pokračovat

Jak se spánková apnoe diagnostikuje?