Aplikace sledující léčbu

Sledujte pokroky v léčbě, pomohou vám moderní technologie

Těsní maska dobře? Jak dlouho byl používán přístroj? Proběhly během noci zástavy dechu? Odpovědět na tyto a další otázky vám pomohou bezplatné aplikace, které můžete během léčby využívat a sledovat, jak vaše terapie postupuje.

DreamMapper – aplikace pro přístroje řady DreamStation

Jak vám DreamMapper pomůže?
 • Získáte přehled o průběhu vašeho spánku
  Denně můžete kontrolovat, jak probíhal váš spánek – počet zástav za hodinu, délka spánku, těsnost masky apod.
 • Nastavíte si cíle, které chcete sledovat
  Můžete například kontrolovat počet dní v měsíci, kdy přístroj používáte více jak 4 hodiny/noc, zda maska těsní na více jak 80 %, zaznamenávat počet dní používání přístroje bez přerušení terapie apod.
 • Pracujete s daty, jak potřebujete
  Můžete si zobrazit souhrnná data za 14, 30, 60 nebo 90 dní, dívat se na konkrétní dny, zobrazovat si detaily základních kategorií nebo si sledovaná data uložit do pdf a vytisknout.
 • Můžete se vzdělávat
  Program obsahuje mnoho instruktážních videí a informací o nemoci, která vám pomohou se v problematice více zorientovat.
 • Využíváte upozornění
  Můžete si nastavit i různé typy zpráv, které vám bude program zasílat na e-mail
  (např. upozornění, kdy je čas vyčistit nebo vyměnit vaše zařízení).

PŘÍSTUP K APLIKACI 

1. Vytvořte si účet – možnost přes internet (budete potřebovat sériové číslo vašeho zařízení)

2. Nebo si stáhněte mobilní aplikaci a vytvořte si účet v aplikaci
3. Propojte váš přístroj s aplikací pomocí Bluetooth

Prisma JOURNAL – aplikace pro přístroje řady Prisma

Prisma JOURNAL
Jak vám Prisma JOURNAL pomůže?
 • Získáte přehled o průběhu vašeho spánku
  Sledujte počet hodin užívání přístroje přes noc, počet zástav za hodinu, dobu strávenou v hlubokém spánku, hodnoty tlaku, těsnost masky apod.
 • Nastavíte si cíle, které chcete sledovat
  Můžete sledovat, zda máte správně nastavený tlak. Pokud tlak pravidelně odpovídá hornímu nastavenému limitu a apnoe stále přetrvávají, pak je terapeutický tlak nedostatečný a je potřeba jej po konzultaci s lékařem upravit. Nebo můžete kontrolovat úniky masky, aby byly minimální. Pokud jsou vysoké, musíte si upravit/změnit masku.
 • Pracujete s daty, jak potřebujete
  Můžete si zobrazit souhrnná data za 1 měsíc, 3 měsíce, půl roku nebo rok. Sledovaná data si lze vytisknout.

JAK SE PODÍVAT NA DATA 

Vaše data se nenahrávají na internet. Můžete si je zobrazit lokálně na vašem počítači.

Nahrávání dat:

 1. Vyjměte SD kartu z terapeutického zařízení.
 2. Vložte kartu do slotu pro SD kartu v počítači.
 3. Nyní klikněte na odkaz: my.prismajournal.com/
 4. Klikněte na „Vybrat soubor“
 5. Na SD kartě vyberte soubor statistic.psstat.
  Otevře se přehled posledního měsíce. Chcete-li vybrat jiné období, zvolte požadované období v horním řádku.
 6. Zadejte jméno a příjmení.

Kam pokračovat

Potřebujete s aplikacemi pomoci?